Vincent He

Release time:2017-11-22


Born: February 20
Constellation: Pisces
Height: 182cm
Weight: 65kg
Special talents: acting
School of graduation: Central Academy of Drama


Filmography
Untouchable Lovers   
Role: Gu Huan/Master of Tianji Tower   Director: Li Huizhu  

 

Zhao Ge           
Role: Shengong Bao    Director: Liu Zhenming   Ren Haiyao


Memory Lost     
Role: Zhou Xiaozhuan      Director: Li Dachao  Liang Xinquan


Mr. Delicious Miss Match 
Role: Wang Songrong    Director: Yu Zhongxhong


Demon Girl        
Role: Sheng Jiayu       Director: Ren Haiyao   Liu Zhenming


Above the Clouds           
Role: Li Yaoquan          Director: Li Wenlong 


I Have a Dream              
Role: Ma Xin            Director: Wang Xiangwei


God of War                 
Role:  Wang Shugen     Director: Chen Haowei