Xu Kai

Release time:2017-11-22


Born: February 5
Constellation: Pisces
Blood type: O
Height: 185cm
Weight: 70kg
Hobby: basketball, sports, travel


Filmography
Zhao Ge       
Role: Yang Jian            Director: Liu Zhenming   Ren Haiyao


Untouchable Lovers    
Role: Shen Yu               Director: Li Huizhu


Story of Yanxi Palace      
Role: Fucha Fuheng          Director: Hui Kaidong


Endless Love          
Role: Han Tai               Director: Wang Caitao