Sun Ao

Release time:2017-11-22


Born: January 1
Birth place: Tianjin, China
Constellation: Capricorn
Height: 180cm
Weight: 65kg
School of Graduation: Xiangyu School, Tianjin
Special talents: Hip-Hop dancing


Filmography
2016 Zhao Ge           
Role: Long Zhan   Director: Ren Haiyao   Liu Zhenming Li Dachao


2016   Woman in Love    
Role: Shen Qianxi    Director: Lin Lisheng      

              
2016 Above the Clouds    
Role: unknown    Director: Chen Jialin   Li Wenlong        

           
2016   The Gods         
Role: Baihe Kid      Director: Xin Yuzhe        

 
2016 Demon Girl 
Role: Shao Qian (childhood)  Director: Ren Haiyao  Liu Zhenming


2015 Waiting for You       
Role: Chen Jiabao   Director: Zhang Feng


2014 The Four             
Role: Prince Mudong    Director: Liang Shengquan          

 
2014 Mao Zedong and His Brothers  
Role: Mao Anying     Director: Li Shu      

                       
2014 Blackie Liu             
Role: An Jie       Director: Tan Qiao


2014 Love Yunge from the Desert 
Role: Little Yuesheng   Director: Hu Yijuan