Chen Xiao

Release time:2017-11-22


Born:  July 5
Constellation:  Cancer
Height:  180cm
Weight:  70kg
Special talents: art, basketball, track and field
School of graduation: Central Academy of Drama


Filmography
2017 Follow Your Heart       
Role:  Lu Song           Director: Huo Jianqi


2017 Red Rose           
Role:  Xiao Junhao         Director: Jin Ye


2017 Queen Dugu        
Role: Yang Jian          Director: Zhang Xiaozheng


2016 Nothing Gold Can Stay   
Role: Sheng Xingyi          Director: Ding Hei


2016 The Founding of an Army  
Role: Ren Bishi            Director: Liu Weiqiang


2015 Above the Clouds        
Role: Tang Fei            Director: Li Huizhu


2015 Who Sleeps My Bro     
Role: Lin Xiangyu          Director: Zhang Qi


2015 The Mysterious Family    
Role: Shu Shu             Director: Yuhwan Park


2014 Bride Wars             
Role: Zhang Yue          Director: Tony Chan


2014 The Taking of Tiger Mountain 
Role: Gao Bo         Director: Hark Tsui


2014 The Three Heroes and Five Gallants 
Role: Bai Yutang   Director: Wu Jiatai


2014 Love & Life & Lie        
Role: Li Yaonan        Director: Chen Mingzhang


2013 The Romance of the Condor Heroes
Role: Yang Guo    Director: Li Huizhu


2013 Love Yunge from the Desert 
Role: Liu Xun            Director: Hu Yijuan


2012 Swordsman            
Role: Lin Pingzhi           Director: Hu Yijuan


2012 Legend of Lu Zhen       
Role: Gao Zhan           Director: Li Huizhu


2012 The Palace             
Role: Yinxiang            Director: Li Huizhu


2011 Palace II               
Role: Yunxi              Director: Li Huizhu