Bai Lu

Release time:2017-11-22


Born: September 23
Constellation: Libra
Height: 165cm
Weight: 44kg
Special talents: dancing, singing, Korean


Filmography
The Monkey King 3    
Role: Wu Shuang (leading lady)   Director: Huang Zuquan


Untouchable Lovers    
Role: Huo Xuan/Yue Yun   Director: Li Huizhu


Zhao Ge      
Role: Deng Chanyu   Director: Li Dachao Ren Haiyao Liu Zhenming


King is not Easy     
Role: Da Ji (leading lady)   Director: Ren Haiyao Liu Zhenming